Historický místopis

 

 

 

 

 

Dům čp. 39

ZBO5EN

    

Dům čp. 39 byl postaven v r. 1722 Krištofem Strohnerem, v r. 1785 patří Josefu Strohnerovi  a v roce 1800 byl v držení Václavem Hannekampfem.

 


 

Dům čp. 40

OBYDLEN  !

Okolo roku 1814 žila v tomto domě A. Homackinová. V roce 1928 Václav Fiala adaptuje dům.

 


 

Dům čp. 41

NEOBYDLEN

Postaven v roce 1769 Antonínem Šmídem, který od obce kupuje kus půdy na stavbu domu za 92 zl. 20 kr. Roční nájem činil 15 krejcarů. V roce 1785 je jako vlastník domu uváděna “vdova  Schmídová”. Následně dům kupuje Schwarz, který k domu přistavil v roce 1796 česárnu chmele.

 

Dům. čp. 42

 

Postavil v roce 1753 František Langr a od něho dům získal Antonín Behr (v r. 1785 vlastní).

 


 

Dům čp.44

ZBOŘEN

Dům byl postaven  v roce 1736 Krištofem Reichlem. Později tento dům přechází na Johanna Teicherta, který ho vlastní ještě v roce 1785. Dům chátral a v roce 1796 kupuje dům s pozemkem zedník Johann Kultcher jako staveniště, na kterém staví nový dům. V současnosti tento dům již neexistuje na jeho místě je zahrada. Dům stál naproti čp. 37.zbořen

 


 

Dům čp. 45

OBYDLEN

 

vlastní již v roce 1801 Antonín Teichert. V roce  1928 vlastní František Hauner a v témže roce dům přestavuje. 

 


Dům čp. 47

NEOBYDLEN

V roce 1785 Antonín Straka a v roce 1903 uváděn  František Eschner, stejně tak i v roce 1925.

 


Dům čp. 48

NEOBYDLEN

František Kulscher v r. 1785, Theresie Häcklová v roce 1903.

 


Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011