Historický místopis

 

 

 

 

 

Dům čp. 13

OBYDLEN

    

Josef May bydlí již v r. 1785, v roce 1820 poručík národní gardy a sedlák Antonín May. Antonín May se ve stejném roce podílel na koupi velké požární stříkačky. Statek Antonína Maye je obydlen do současnosti. Stejně tak v roce 1866 patří dům Antonínu Mayovi. V roce 1926 je jako majitel domu uváděn František May, který k domu přistavuje sušárnu chmele.

 


 

Dům čp. 14

OBYDLEN  !

 

V tomto domě bydlel v roce 1820 praporečník národní gardy Antonín Oppl.

 

Dům čp. 15

NEOBYDLEN

Kdy byl postaven se neuvádí. V roce 1820 zde bydlí Antonín May, který se také podílí na koupi velké požární stříkačky . ( Ne týž jako čp. 13 )

 

Dům. čp. 16

  OBYDLEN

Okolo roku 1800 patří dům Janu Mayovi. Dům v těchto letech několikrát vyhořel. V r. 1820 v tomto domě bydlí Josef Leicht. V letech 1911 - 1914 vykonával funkci starosty Bohdan Woska, který v tomto domě také bydlel. V roce 1926 dům zvyšuje o jedno patro Theodor Woska.

 

Dům čp. 18

OBYDLEN

Tento dům je postaven v r. 1769 Annou Marií Zirklovou a později přechází v majetek hrobníka Šrámka, který jej vlastní již v roce 1785. V roce 1805 13. dubna žádá o svolení Thomas Schrámek o posunutí plotu jeho zahrádky na straně k Velké Černoci a zajištění proti místním Při prohlídce bylo ale shledáno, že  tento si přidal navíc a bez přirážky nájemného.

 

 

 

 

 

 


 

Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011