Historický místopis

 

 

 

 

 

Dům čp. 64

NEOBYDLEN

    

Dům byl postaven v roce 1750. Kdo dům postavil se nedochovalo. V roce  1785 a také v r. 1807 je jako majitel uveden Krištof Dörnthál a v roce 1922 Anton Eschner.  V roce 1926 přistavuje sušárnu chmele.

 


 

Dům čp. 65

OBYDLEN

V roce 1926 přistavuje Františka Haptmannová sušárnu chmele.

 


 

Dům čp. 67

OBYDLEN

Johann Pegerl v kolem r. 1815.

 

Dům čp. 68

ZBOŘEN

Roku1817 rod. Leichtová.

 


 

Dům. čp. 69

OBYDLEN

Dům byl postaven  ševcem Johannem Rittem v roce 1799,kdy Johann Rittkupuje od obce pozemek na stavbu domu. 25. 2. 1814 nějaký Johann Ritt umírá a váže se k tomuto domu. V roce 1856 v domě bydlí Samuel Hönig.

 

Dům čp. 70

OBYDLEN

Roku 1816 František Kultscher.

 


 

Dům čp. 77

OBYDLEN

V roce 1914 v domě bydlí Antonín  Ssellman ????

 


 

Dům čp. 79

OBYDLEN

V domě v období roku 1814 žila rodina Kolarzicková.

 


 

Dům čp. 83

OBYDLEN

Vlastní v roce 1928 Antonín Worzfeld, přistavuje chlévy

 


 

Dům čp. 90

OBYDLEN

V r. 1903 Josef Groschup

 


 

   
Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011