Historický místopis

 

 

 

 

 

Dům čp. 6

HOSTINEC

    

 

 V roce  1785 v domě bydlí Antonín Jena, v roce 1926 přestavuje František Mrázek. Od konce  19. století do současnosti je v domě hostinec.


 

Dům čp. 8

OBYDLEN  !

 

Kdy byl postaven se neví, již v roce 1785 patřil dům vrchnosti

 

Dům čp. 9

NEOBYDLEN

Prameny uvádějí, že v 80 – 90 letech 18. století dům slouží jako tulácký příbytek. Dům tohoto čísla popisného je součástí hospodářských budov, dřívějšího panského dvora. V roce 1914  by měl v domě bydlet Emil Haas a Ernst Plass. V současné době je již neobydlen. Od roku 1927 byla v jedné  části budovy česká škola až do začátku II. svět. války.

 

Dům. čp. 10

  ZBOŘEN

V roce 1753 kupuje Petr Leicht obecní pozemek  za 18 zl. a 10 krejcarů. Na tomto pozemku staví dům čp. 10. Není přesně doloženo, ale zřejmě P. Leicht neměl na splacení dluhu obci a tak v roce 1789 dlužnou částku vyrovnává Antonín May a      7. 10. 1854 dědí mladší syn Antonín Fischer. O deset let později 30. 6. 1865 je dům převeden na Agátu Eschtnerovou. V roce 1902 je uváděn Josef Groschup. později rodina Fehnlova. Dům stojí uprostřed návsi vedle rybníka. Do 70. let 20. století byl v domě obchod. ( více čp. 10 ) V roce 2008 byl dům ze statických důvodů zbořen.

 

Dům čp. 11

ZBOŘEN

Tento dům byl v r. 1806 majetkem hrobníka Jiřího Šrámka a stojí již v letech 1785. Dům byl zbořen v roce 1952 a stál za domem čp. 10 na návsi u rybníka.

 

Dům čp. 12

OBYDLEN

V roce 1785 patří Antonínu Strackovi. V roce 1856 bydlí v domě Löbl. Dům se zachoval do současné doby.

 


 

Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011