Kdo měl první v obci auto, kde se sázely topoly, elektrifikace a ostatní

 

 

 

 

 

 

 
Na jaře roku 1805 zakoupila  obec 6 kusů topolů, které byly vysázeny podél cesty na Libořice, vedle ovocné zahrady Antonína Winklera. Z jara příštího roku bylo vysázeno 12 stejných topolů podél rokle u cesty na Měcholupy.

 

V roce 1866 zůstala obec Želeč a okolí před vpády Prusů nedotčena, ačkoli okolí bylo poznamenáno různým onemocněním.
   
V roce 1867 zemřely čtyři osoby mladistvého věku následkem onemocnění z války proti Prusku.
   
V roce 1868 začala stavba železnice Praha - Cheb, která prochází obcí Želeč. Dokončení  stavby bylo v roce 1871. V prosinci téhož roku projela kolem obce první lokomotiva ( železniční trať vede mimo obec ) a této události přihlíželo mnoho obyvatel obce. Bohužel v té době v obci nebyla železniční zastávka, neboť v projektu železniční tratě se s železniční zastávkou nepočítalo. Na tom nesl část viny tehdejší statkář Jan Damm. Již 31. března 1924 podalo obecní zastupitelstvo Státnímu ředitelství železnic Praha - Sever žádost o zřízení železniční zastávky v Želči. K vyřízení tohoto požadavku byli ustanoveni : starosta obce František Mai, Ambrož Roth a Edvin Mai. Žádost  o zřízení železniční zastávky byla jednoznačně schválena i česku menšinou v obci. Až v roce 1933 byla v obci zřízena železniční zastávka. Tomu ovšem předcházelo několik jednání mezi obcí, kterou zastupoval starosta František Mai a sekretář  Ambrož Roth, a  Státním ředitelstvím železnic v Praze - Sever. Potřebné práce byly okamžitě započaty. Náklady činily 10 000 korun, které hradila obec.  S pracemi se začalo 29. dubna a ukončeny měly být 15. května t.r. V ten den byla také zastávka a její provoz otevřen.
   
V roce 1897 byla zřízena cesta tzv. Schmalzgrube. Tato cesta vedla z obce přes les na Sádek. Cesta vedla přes chmelnici Antonína Wosky ( parc. č. 1558/1 ) a muselo být od A. Wosky odkoupeno 22 m půdy ( 18 krejcarů za metr = 17 zl. 60 kr. ).  Tato prodaná půda nebyla ovšem zaregistrována v katastrálních knihách a pozdější potomci Ant. Wosky si na pozemek dělali nároky.
   
Již v roce 1919 byla plánována elektrifikace obce. Také okoloní obce jak v tehdejším politickém okrese Žatec a Podbořany plánovaly elektrifikaci. 10. prosince 1920
 

další >>

Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011