Josef Franta Šumavský - český spisovatel

 

 

 

 

 

 

 

Franta Šumavský Josef, spisovatel český

*27.11.1796 v Polence - 22.12.1857 v Praze

   
     Touto cestou bych chtěl poděkovat panu D. Frantovi, který mě upozornil na skutečnost, že jeho vzdálený předek Josef Franta Šumavský působil v r. 1828-1829 v Želči. Také mu děkuji, že mi zaslal opis dopisu Márkéty Frantové sestry Šumavského, který mu napsala v r. 1829 a za další informace, týkající se Šumavského a Želče. Vše podstatné najdete na této stránce.
    Josef Franta Šumavský působil v roce 1828 - 1829 v Želči jako vychovatel u Františka Karla Korba, rytíře z Weidenheimu, ( Korbové později od r. 1834 vlastní obec Želeč). 

      Část z jeho životopisu převzatý z http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/josef-franta-sumavsky.html

 • rod Frantů náležel k zemědělsky těžce pracujícímu poddanému lidu, někteří členové rodu patřili též k bezzemkům a pracovali jako řemeslníci

 • po složení zkoušky z němčiny mohli chlapci nastoupit na klatovské gymnázium
 • Josef Franta mě velký talent na jazyky, zvládal také řečtinu a latinu, hned od začátku studií patřil mezi nejlepší žáky ústavu
 • studoval češtinu a docházel i na nepovinné přednášky dr. Nejedlého, studoval také nepovinně italštinu a pedagogiku

 • učil se od Dobrovského a jeho žáka Václava Hanky

 • díky studiu češtiny se seznámil z řadou předních českých vlastenců
 • mezi jeho přáteli byli např. básník Jaroslav Langer, Václav Hanka, objevitel rukopisů Jan Slavomír Tomíček, Karel Slavoj Amerling, Josef Kajetán Tyl, František Ladislav Čelakovský
 • Josef Franta zaznamenával pražský žargon, lidová rčení ze svého rodného kraje; tyto rčení od něj převzali např. František Ladislav Čelakovský pro své dílo "Mudrosloví národu slovanského v příslovích", poskytl přísloví Karlu Jaromíru Erbenovi, také Božena Němcová od něj přejala řadu národních pohádek
 •  

  další stránka
  Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

  Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011