Učitelé německé školy

 

 

 

 

 

           Jako první  učitel a správce německé školy v Želči je uváděn vrchní učitel Jakub Václav Gáhler, který v Želči působil v letech 1687 – 1709 a zemřel ve věku 40 let. 

 

        Antonín Sevelin již v r. 1865 působí v Želči jako učitel a zakládá kroniku německé školy. Učitelské zkoušky složil v letech 1859 – 1861. 1. září 1861 nastupuje jako pomocný učitel do školy v Radíčevsi. 17. února 1863 nastupuje do Blšan, kde působí do r. 1865. 18. března 1876 je ustanoven do funkce vrchního učitele a náleží  mu plat ve výši 400 zl. Dne 2. 2. 1895 Antonín Sevelin těžce onemocní a na šest týdnů je připoután na lůžko. 18. března začal opět vyučovat, ale po třech týdnech musel vyhledat lékařskou pomoc. Trpěl srdeční vadou, jeho stav se den ode dne horšil a o půlnoci dne 11. 7. 1895 umírá. Pohřben byl na hřbitově v Želči 13. 7. 1895. A. Sevelin působil jako učitel a později ředitel na škole v Želči 30 let a 5 měsíců. Zemřel bezdětný a jeho ženě Anně zanechal značný majetek. 

 

     František Rybáček z Kateřinské hory u Reichenbergu, byl v Želči jako první pomocný učitel a naležel mu plat ve výši 350 zl. Do Želče nastupuje dne 1. 1. 1876. V r. 1879 – 1. ledna nastupuje na místo pomocného učitele do Malnic. Do Želče se vrací 1. září 1884 a 1. 9. 1889 odchází do Měcholup jako třídní učitel.

 

          František Bušek ( Buschek ). 1. ledna 1879 nastoupil do školy v Želči jako pomocný učitel. Před tím působil  jako ředitel školy v Malnicíc, ovšem v srpnu téhož roku umírá. Mezitím působil v Malnicích František Rybáček.

 

       Julius Mineš ( Minech ) se narodil v Libořicích a do n. školy nastupuje 1. září 1880 jako pomocný učitel. Zkoušky dospělosti složil v letech 1879 – 1880 v Chomutově. Od 1. září 1884 byl ustanoven jako ředitel školy v Lišanech, kam také odchází.

 

       Josef Neužil byl ustanoven jako pomocný učitel v Želči dne 1. září 1889. Před tím působil v Bezděkové v té samé funkci.V Želči působil pouze do 1. září 1891. Poté odchází do Grenzedorfu, okres Reichenberg.

 

      Josef Baum nastoupil do Želče jako ředitel školy dne 24. 6. 1895 na místo zemřelého Antonína Sevelina. V Želči působil pouze 4 měsíce a to do 30. 11. 1895. Před tím vyučoval jako pomocný učitel v Měcholupech.

 

         Heinrich Petraška ( Petraschka ) dne 30. 11. 1895 nastupuje do Želeč jako vrchní učitel. Před tím působil na okrese Prachatice. H. Petraschka se narodil 15. 6. 1856 v Dobrá Voda. V Č. Budějovicích dvouletý učitelský ústav. Osm let a 6 měsíců vyučoval jako pomocný učitel  v okrese Teplice ( Hohenfert ), Glaserwald a Netzau, ( o. Schuttenhofen ). Dne 16. září 1881 opět nastupuje na druhý ročník učitelského ústavu do Prahy. Poté opět působí v okrese Prachatice až do jeho nástupu do Želče.
 

další stránka -->>

Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011