Něměcká škola v Želči

 

 

 

dy byla postavena budova původní školy v Želči se neví.  V některých pramenech se uvádí, že německá škola stála již v 17. století. Má se za to, že se jedná o  nynější budovu čp. 50, neboť jak se v pramenech uvádí, tak po postavení nové školní budovy, slouží stára škola jako byt pro učitele. Místní již v r. 1701 nějakou školu staví a kupují 3 tisíce šindelů.

 

   

     Tato školní budova musela být ovšem r. 1843 uzavřena pro „neschopnost“ neboť ve třech případech bylo „prováděno nějaké vyšetřování“. Po dobu tří let se vyučuje v domě čp. 59 a r. 1846 se opět začíná vyučovat v původní školní budově. V roce  1876 je škola o dvě třídy rozšířena. Počátkem roku 1893 ze obecní usnesli k výstavbě nové školní budovy. V témže roce kupuje obec stodolu a stáj ( čp. 51 ) od strýce -  Samuela Höniga, kterému tyto nemovitosti patřily, za částku 4350 zl. Počátkem roku 1894 se začalo se stavbou nové školní budovy. Na stavbě se podílel zednický mistr ze Žatce - Solomon. Za tuto stavbu mu bylo vyplaceno 6 000 zl. Náklady na novou školní budovu činily 9 482 zl. 12. září 1894 byla nová školní budova převzata. První vyučování v nové školní budově bylo 19.září 1894. V roce 1909 vybavila obec školu novými lavicemi za částku 462 korun. Lavice zhotovil stolařský mistr Georg Miller z Měcholup.

 

Nová školní budova (čp.51) je opatřena pouze dvěma učitelskými pokoji. Stará školní budova (čp.50) slouží jako byt pro vrchního učitele a k domu náleží několik akrů pole.  V dubnu 1908 byla místnost v přízemí přepažena a na západní stranu bylo vloženo jedno okno. V srpnu 1926 byla škola a přilehlá kolna z vnějšku vyspravena a natřena. Začátkem školního roku byly opraveny okna a dvoje dveře. Od roku 1894 to byla první velká renovace školní budovy. V kronice německé školy se jako nejstarší známý učitel uvádí Jakub Václav Gáhler, který zemřel ve věku 40 let.  Při stavbě železnice v r. 1882, dostává škola respektive správce školy náhradní pozemky.  V červnu 1945 slouží budova jako obecní česká škola.

Foto z období kolem 1935 - 1938 žáci německé školy vyfocené před kostelem
Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011