Želeč - česká škola

 

 

 

 

 

 

eská škola byla v Želči otevřena r. 1921 a správcem školy byl ustanoven Otakar Chlapec. Česká škola v Měcholupech byla otevřena 20. listopadu 1919. Želečští Češi : Antonín Frühant, Antonín Moravec, Emil Řepík, Jan Jiroušek, Josef Křišťan, Josef Vavřínek a Josef Reigl přihlásili své děti do školy v Měcholupech.
 Celkem navštěvovalo českou školu v Měcholupech 13 dětí ze Želče. Před tím navštěvovaly německu školu v Želči. To byla příležitost  k projevům německé nesnášenlivosti k Čechům. Jako první podmínka přijetí do práce ze strany Němců bylo neprojevení češství. Děti ostatních Čechů nadále navštěvovaly německou školu a rodiče to odůvodňovali vzdáleností školy, nedostatkem šatstva a obuvi pro své děti. O zřízení české školy se staral již v roce 1919 a 1920 tehdejší správce školy v Měcholupech  Jan Wenig. Jan Wenig provedl zápis, při němž se k návštěvě české školy v Želči přihlásily ještě děti Josefa Kotka, Václava Mejtila, Josefa Dyršmída a Michala Kůglera v počtu 13 dětí. Celkem tedy k návštěvě české školy bylo 26 dětí. Školní rada v Praze výnosem z 12. 8. 1919 nařídila okresní politické správě v Žatci provést šetření k zajištění učebny a  bytu pro správce české školy v Želči na den 9. září 1920. Učebna a byt měl být zřízen v neobydleném křídle zámecké budovy. Byla ustanovena komise skládající se z okresního komisaře Dr. Nováka, četnického nadporučíka Richtra a ze zástupců českých rodičů Antonína Moravce  a Jana Weniga (spr. škol. v Měch.). K zajištění volného průběhu šetření komise byl ustanoven velitel četnické stanice v Měcholupech - Müller. Ten později uvedl, že v Měcholupech omylem nasedl na vlak jedoucí do Žatce, namísto do Sádku. Jakmile se blížila komise od sádeckého nádraží byl dán signál píšťalou u mlátičky a všechna práce na polích a v domácnostech byla ze strany němců zastavena. Všichni se sešli na zámeckém nádvoří a hlasitě demonstrovali proti zřízení české školy. V pamětní knize české školy se uvádí:“….při níž životy členů komise, zvláště zástupce českých rodičů A. Moravce vážně byly ohroženy. Když totiž komise v I.patře zámku začala vyměřovati místnosti, dav na povel „Shoďte je okny, klacky na ně !“, se dal k pochodu k místnostem, kde komise vyměřovala. Vážnost chvíle nejvíce charakterizuje, že četnický nadporučík Richtr (Němec) byl nucen namířit revolver proti revolujícím Němcům.“ Tímto Němci dosáhli odložení zřízení české školy v Želči. Antonín Moravec  musel údajně na několik dní opustit Želeč, než byl ze strany četníků v Želči zřízen pořádek. Tehdejší velitel četnické stanice v Měcholupech Müller byl nucen jít „na odpočinek“.  Uvádí se, že v obci byla po celý týden četnická hlídka.

další  stránka -->>

Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011