Historie mlýna

 

 

 

 

 

 

 

 
ýpis z kupní smlouvy o prodeji mlýna mezi baronem Johannem Františkem Zessnerem ze Špitcenberga a  Johannem Joachimem Hoffmannem 

 

        Krištof Hilbert, ustanovený mlynář na mlýně náležející k obci na Želči, žil se svoji ženou až do roku 1752. Oba zemřeli bez dědiců.. Mlýn byl zadlužen a chátral. Po zemřelém mlynáři nezůstaly žádné jiné dluhy ani nemovitosti, než ty které zanechal. Proto také tehdejší mlýn s mlýnským kamenem a vším příslušenstvím k tomu, jako  ovocnou zahradu obehnanou kamennou zdí, chmelnici, pole a vše co bylo užíváno minulým vlastníkem a mohlo být využíváno jeho dědicem prodal  Johann František Zessner ze Špicenberka, tehdejší majitel statku na Želči a patron kostela,  Johannu Joachimovi Hoffmannovi za částku 200 zlatých.

 

     Johann Joachim Hoffmann musel sjednanou částku bez upomínek ihned splatit do vlastních rukou prodávajícímu. Poté mu mlýn patří i dalším jeho dědicům. Kupující přebírá všechny pohledávky po předešlém majiteli až do jejich vyrovnání vrchnosti. Také spolu s koupí trvají daně.

Za mlýn s hnacím kolem ..................15 zlatých

Za pole a chmelnice        ................... 9 zlatých

 Zmíněnou daň zaplatí vlastník každoročně na Sv. Gally ( sv. Havla 16. října) vrchnosti v Želči.

 

Musí řídit hladinu v rybníce u mlýna, podle přitékající vody z kopců vodním korytem, které pohání mlýnské kolo a mlýnské kameny. V případě, že mlýnský náhon bude zanešen výkaly a mlynář nebude moci pracovat a bude muset zdarma mlýnský náhon a rybník vyčistit, rozhodne vrchnost zda mu bude od daní 15 zlatých odpuštěno. Jak je uvedeno v želečské  pozemkové knize na straně 239.

             Toto se událo na zámku v Želči dne 16. 8. 1753

                                                     J. Fr. Zessner von Spitzenberk

                                                     Johann Joachim Hoffmann

 
 

 

Použité prameny :

                        SOkA Louny - "Gemeinde archiv Seltsch - Lagarde Chronik",

Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011