Jan Turtan

 

 

 

 

 

   
Z knihy " Svědectví z morového času"  

      

   Ukázka z knihy  "Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580 - 1587", kterou z originálu zpracoval ředitel SOkA Louny PhDr. Bohumír Roedl. S laskavým svolením autora, jsem svědectví o sporu v Želči pro představu všech, zveřejnil na tomto webu.

    " Jan TURTAN ze vsi Želče:

    Když jsme vozili trní a ten Florian Rakovnický byl se mnou a já chtěl, aby mi pomohl vozu mazati a on nechtěl. I potom já pravím Strakovi: Hospodáři, dals mi tam toho, aby mi pomáhal, a on nechce ani pomoci vozu namazati. Potom, když jedeme k vobědu k Řehořovi Strakovi, rozhněvám se na Floriana Rakovnického. Když jíme, tehdy pobídne Straka Floriána, aby s náma jedl, a Florián dí: Nechci hrachu jísti. A Straka dí: Nechceš-li hrachu jísti, jez hovna, potvorníče. Jáť dobře dělám a ty mi ještě ukrádáš, ubíráš," neb jest mu byl dva kordy odnes. A řekl mu "Jsi mi ještě dlužen do dvacíti kop". Odpověděl na to Florián, že jich nemá kde vzíti, než aby kůže nějaké ua to vzal. Potom se Florián zdvihne z lavice, běží ven z světnice. Pobral mu ten Florián dosti fleků, kopidl, lecjakejch věcí, nějaká železa jako škvorně zavírací, oncigle - proto se Straka švec na něj rozhněval: "Jest tomu na sedmecitma let, válíval se u mne na tři nedělě a já se domníval, že to on kupuje.

 

Toto svědomí jest přijato v středu po neděli postní Reminiscere ( 22.února ) léta Páně 1581

  

   

Dále svědectví Řehoře Straky více >>     

Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011