Želeč v roce1837

 

 

 

ovrch je pahorkový, je od jihu k severu se svažuje. Pole jsou rozlehlá a úrodná, severně proti Měcholupům se pěstuje chmel, obilí, řepka, brambory. Dále jižně v okolí vesnice Želeč jsou další drobné zvláštnosti –znovu získané louky. Dále k jihu je pozvolna se stoupajíc výšina, převládají jílové písky. Je zde také včelařství, které je provozováno v zahradách.

Stav dobytka k 30.dubnu 1837: 

K o n ě

U vrchnosti

U poddaných

Dohromady

6 (staré)

17 (staré)

23

S k o t

34

(1 plemenný býk, 1 mladý čtyřletý, 21 krav, 11 telat)

166

(1 plemenný býk, 1 mladý čtyřletý, 103 krav, 28 telat,1 vůl, 23 tažných volů, 9 mladých volů )

200

O v c e

448

(343 starých,               105 beránků)

164

(132 starých,

32 beránků)

612

Vepřový dobytek

------

91

91

K o z y

----

28

28

Ú l y

15

21

36

     "Vrchnostenské" stádo ovcí, je porostlé , patří k místí ušlechtilé rase.  Lesy pokrývají výše místní pozemky na jihu- jihovýchodě a  skládají se převážně z borového,smrkového a březového lesa.

Živnostníci: 1 pekař, 1 šenkovna a hostinec, 1 sládek, 1 bednář, 1 řezník, 1 zahradník,1 zedník,  (10 tovaryšů), 1 mlynář, 1 kovář, 1 krejčí, 2 obuvníci a 1 cihlář

Obchodníci: 1 obchodník a 6 domácích obchodníků, Také je jedna porodní bába.

  Malý přehled: Želeč, 2,4 jižně od Žatce a 2 východně od  blízkých Podbořan. Obec má 81 domů s 495 obyvateli – 12 židovských rodin, má 1 farní kostel sv. Mikuláše, l faráře a 1 školu pod veškerým patronátem vrchnosti, 1 synagogu, 1 panský zámek,  1 panský dvůr, 1 panský farní dům, 1 panský pivovar a 1 hospodu.


Prameny a literatura :SOkA Louny - "Das Königreich Böhmen; statistische = topographisch dargestelle

J. G. Sommer", Prag 1846, SOkA Louny - "Gemeindearchiv Seltsch - Lagarde chronik"

Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011