Kostel sv. Mikuláše v Želči

 

 

 

 

 

   

 

V roce 1840 nechala Klára Dammová roz. Korbová z Weidenheimu, která také dědí Želeč, postavit novou kostelní věž a zvonici. Ze stavbou se začalo hned na jaře. Kostelní věž stavěl zednický mistr Johann Adam Kultscher ze Želče a Antonín Hübner z Malé Černoce. Stavba byla obtížná, neboť se musel dovážet stavební kámen. Materiál ze staré stavby spotřebovali obecní na opravu svých domků a na opravu hostince. Stavba byla dokončena v roce 1842. V roce 1866 byla provedena důkladná oprava celého kostela. Na opravu kostela dobrovolně přispěli : Martin Groschup, zámecká paní Klára Dammová, starosta Antonín May z čp. 13, předešlý starosta Josef Groschup a Karel Groschup z čp. 33. Opravu varhan provedl varhanář Karel Gutt z Čisté a jeho pomocník Ignác. ( jeho otec postavil původní varhany ) Odměna činila  65 zl .Dvě zlaté  15 krejcarů obdrželi jako spropitné.
       Vymalování kostela provedl rakovnický malíř Josef Hovolka s jeho pomocníkem Antonínem za částku 50 zl. Zednický mistr ze Želče Antonín Kultscher obdržel 2 zl. František Häckl ze Želče obdržel 3 zl a 50 krejcarů za vyrobení krytů na větrací otvory.Další opravy a stavby byly v roce 1876. Nejprve je postavena nová sakristie a to poté kdy jako farář je v Želči Robert Scholz a také nový majitel panství Hugo Turn z Taxisu. Sakristie ve zdejším kostele byla již na spadnutí. Byla nově zřízena se dvěmi vysokými okny stavebním mistrem Prellerem. V témže roce byla provedena oprava 3 zvonů. Velký a malý zvon byl puklý a střední zvon byl z části poškozený. V tomto roce byly vysoké výnosy z chmele a tak farář Scholz obcházel dům od domu a učinil sbírku na opravu poškozených zvonů.  Bylo vybráno od obyvatel  Želče  365 zlatých a 93 krejcarů.  Jejich opravu provedl zvonař Julius Herold a synové  z Chomutova. 20. prosince 1876 byly zvony zavěšeny a 21. prosince slavnostně vysvěceny. Při této slavnosti byl také pan Xaver Mayer se svoji ženou. Velký zvon byl posvěcen na jméno sv. Hugo - na počest  knížecího pána a patrona, střední zvon  na jméno sv. Mikuláš a malý zvon jako umíráček na jméno sv. Barbora patronka všech zemřelých.
    
   
    
 

<<předešlé ------- další>>

Stránky jsou optimalizovány pro IE 8 v rozlišení 1280 x 800, vyzkoušeno Mozilla Firefox a Opera. Kontakt : K. Kořán email : koran@zelec.net 

Návštěvnost : CNW:Counter   Web v provozu od 17.11.2003, upgrade srpen 2010. Poslední aktualizace : 27.12.2011